สถานที่ท่องเที่ยวเมืองตราด

Koh Chang Waterfall

ศาลหลักเมือง 
เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวเมืองตราด มีหีบบรรจุสิ่งของพระเจ้าตากสินเมื่อครั้งสู้รบกับพม่า หีบบรรจุสิ่งเคารพดังกล่าวถูกค้นพบที่เมืองตราดใกล้กับวัดโยธานิมิต

แหลมศอก
เป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชบิดาแห่งราชนาวีไทย บริเวณใกล้เคียงเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และ หมู่บ้านอ่าวช่อ

วัดบุปผาราม หรือ วัดปลายคลอง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง ตราด เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในปี 2195 ตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททอง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์รวบรวม โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านคู่เมือง ทั้งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

วัดสะพานหิน
มีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี และบริเวณกลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่

วัดโยธานิมิตร หรือ วัดโบสถ์
เป็นวัดของพระมหากษัตริย์เพียงแห่งเดียวในเมืองตราด และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นสถานที่ ๆ พระเจ้าตากสินใช้รวบรวมไพร่พลคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และได้ใช้กำลังพลขนมูลดินไว้เพื่อสร้างวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาคลังคุมทัพเรือมาทำสงครามกับเขมร ระหว่างที่พักกองทัพอยู่นั้น ได้พร้อมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้น วัดแห่งนี้มีวิหาร (โบสถ์เก่า) ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ภายในมีภาพเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก

อำเภอเขาสมิง
มีวัดเมืองเก่าแก่แสนตุ่ม อยู่ห่างออกไป 38 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอเขาสมิง และเป็นที่รู้จักกันในนามของ "โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ" ของแนวหินสีน้ำตาลเข้มวางเรียงซ้อนกัน คล้ายกับเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

อำเภอคลองใหญ่
อยู่ทางใต้สุดของอำเภอเมืองตราด และเป็นจุดที่ข้ามเขตแดนไปประเทศกัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ หาดทรายแก้ว หาดทรายงาม หาดไม้รูด และหาดบานชื่น รวมทั้งมีบ้านหาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดข้ามแดนไปยังเกาะกง ประเทศกัมพูชา แหล่งคาสิโนสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชอบเสี่ยงโชค

อำเภอแหลมงอบ
ห่างจากเทศบาลเมืองตราด ประมาณ 17 กิโลเมตร มีท่าเรือไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ทั้งนี้มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารทะเล และอาหารประจำเมืองตราด อ่าวตาลคู่ เป็นสถานที่ ๆ น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของแหลมงอบ มีหาดอ่าวตาลคู่ซึ่งเป็นหาดทรายสีแดงละเอียด น้ำทะเลใสสามารถลงเล่นน้ำได้ ในบริเวณนี้ มีร้านอาหารไว้คอยบริการ ชาวเมืองตราดนิยมไปท่องเที่ยว พักผ่อนในช่วงวันหยุด

อำเภอบ่อไร
เป็นแหล่งผลิตพลอยแดง หรือทับทิมสยาม ซึ่งลักษณะเด่นเป็นสีแดงสดใส เป็นที่นิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น น้ำตกสลัดได ซึ่งอยู่ห่างออกไป 7 กิโลเมตร อำเภอบ่อไร่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าฝน และน้ำตกสะพานหิน ทั้งนี้มีศูนย์ราชการุณ ซึ่งเป็นบ้านจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต อุปกรณ์เครื่องใช้กลางทางสังคมของคนเขมร ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนถนน ตราด-คลองใหญ่ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากตัวเมืองตราด