การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางไปยังเกาะอื่นๆ

Koh Chang Speed Boat

ประมาณ 25 กิโลเมตรจากตัวเมืองตราด คือ ท่าเรือแหลมศอก หรือเรียกว่า ท่าเรือสิริไวท์ ให้บริการแท็กซี่สปีดโบ๊ทไปยังเกาะกูด สามารถจุผู้โดยสารได้ 30 ท่าน คุณสามารถเช่าเรือสปีดโบ๊ทในราคา 8,000 บาท เพื่อไปยังเกาะหมาก และ 9,000 บาทสำหรับไปเกาะกูด

แนะนำให้คุณเช็คราคาและตารางเดินเรือก่อนเดินทางเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศ ราคาน้ำมันขึ้น และคู่แข่งทั้งผู้ให้บริการเรือเฟอรี่และเรือโดยสาร ราคาและตารางมีผลบังคับ ณ เวลาที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

เที่ยวกัมพูชา

โดยรถบัส ออกเดินทางเวลา 6:00 น และ 8:00 น จากตราดไปยังกรุงพนมเปญ ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 300-500 บาท ต่อท่าน (ต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าเมือง)

- เดินทางโดยรถบัส ออกเดืนทางเวลา 8:00 น และ 9:00 น จากตราดไปยัง สีหนุ วิลล์ และต่อไปยังกรุงพนมเปญ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 500 บาท/ท่าน

Koh Mak's calm waters