รู้จักเมืองตราด

go green on koh chang

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) มีสำนักงานอยู่บนถนน ตราด-แหลมงอบ (โทร: 039-597-255, 039-597-259)

ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ตั้งอยู่ในอำเภอแหลมงอบ (โทร: 039-597-261 และ อีเมล์ c_laemngob@immigration.go.th) ให้บริการในวัน ทำงานตามราชการ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. สำหรับการทำบัตรหรือต่อวีซ่า จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 - 20:00 น. ทั้งนี้ทางสำนักงานปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยดุสุดสัปดาห์ และมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอ คลองใหญ่ (โทร : 039-588-108 และ อีเมล์ c_khlongyai@immigration.go.th) สามารถเดินทางได้โดยรถตู้ ซึ่งมี บริการอยู่ในตัวเมืองตราด รถออกทุก ๆ 2-3 นาที

สำันักงานไปรษณีย์
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนน Tha Rua Jang (โทร : 039-511-175) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตัว เมือง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. ทุกวันทำงานตามราชการ และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:00 น. ทั้งนี้ องค์การโทรคมนาคมตั้งติดกับสำนักงานไปรษณีย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 7:00 - 22:00 น. มีบริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศและแฟกซ์ รวมทั้งมีสำนักงานไปรษณีย์อีกแห่งตั้งอยู่ในอำเภอแหลมงอบ (โทร : 039-597-240)     

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง 
ตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมงอบ เป็นสนามรบระหว่างเรือไทยและเรือฝรั่งเศส เกิดขึ้นในช่วงสงครามอินโดจีน ปี พ.ศ. 2484    

การเงินและการธนาคาร 
ธนาคารเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการถึง 16:30 น. ทั้งนี้มีตู้เอทีเอ็มให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และข้างธนาคารมีบูธบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา