ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

koh chang sea view

จังหวัดตราดอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย มีหมู่เกาะกลางทะเลจำนวน 52 เกาะ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้ และสุดเขตแดนตะวันออกของจังหวัดตราด ติดกับประเทศกัมพูชา จังหวัดตราดห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,819 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองยาย และ อำเภอบ่อไร มีกิ่งอำเภอ 2 แห่ง ได้แก่ กิ่งอำเภอเกาะช้าง และ กิ่งอำเภอเกาะกูด

ในปีพ.ศ. 2513 จังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางการตลาดในเรื่องทับทิมสีแดงและอัญมณีที่ถูกค้นพบในอำเภอบ่อไร่

สำหรับสภาพภูมิอากาศระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ มีอากาศเย็นและสดชื่น พร้อมทั้งท้องฟ้าโปร่งใส เดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนกลางปีระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงมรสุม

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอับดับสองของประเทศไทยรองจากภูเก็ต ทั้งนี้บนเกาะช้างอุดมสมบูรณ์ ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและปกคลุมไปด้วยป่าฝนเมืองร้อน

ในปี พ.ศ. 2525 เกาะช้างและหมู่เกาะอีก 51 เกาะ อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง รวมทั้งสัตว์ป่า อาทิ ลิงหางสั้น ชะมด และพังพอนชวา รวมทั้งนกนานาชนิดอีก 61 ชนิด